Väntelista

27 september 08:00byBrick Insight

Varför?

Att ställa sig frågan varför skapar diskussioner om affärsmål, organisation, motivation, drivkrafter, aktiviteter, kanaler, resultat  och mycket mer. Kommunikatörens roll är att navigera i alla dessa frågor och hjälpa till att nå målen som sätts upp när företag och organisationer hittat sitt svar på Varför.

Vi låter en rad fantastiska talare prata om sina perspektiv på Varför frågan, kommunikation och givetvis även mätning och bevisning. Läs mer under respektive talare längre ner.

I seminariet hoppas vi ge inspiration att våga fråga flera Varför frågor då vi vet att de påverkar så mycket. Kom och lyssna, diskutera och nätverka med andra inom kommunikation, marknadsföring, ledning m m.

Seminariet är kostnadsfritt och en del av AMEC Measurement Month, ett
utbildningsinitiativ som hålls årligen av organisationen AMEC,  det
Internationella branschorganet för mätning och utvärdering.

Eventet är ett samarbete med Sveriges Kommunikatörer, Sveriges största yrkesnätverk för professionella kommunikatörer
Tid och plats

27/9 kl. 08.00-10.45 i byBrick Insights lokaler på Sturegatan 54 i Stockholm. 

8.00 Frukost serveras

8.30 Inledning, Ann-Sofie Krol, VD byBrick Insight

8.45 Torbjörn Sjöström, VD Novus

9.10 Jacob Hallencreutz, VD Epsi group som gör Svenskt Kvalitets Index

9.35 Patrick Delombre, Marketing Director SKF Group

10.00 Karin Zingmark, kommunikationskonsult och författare

10.30 Sammanfattande reflektioner tillsammans med talarna

Väntelista

Talare

Karin Zingmark

Så maxar du snacket i en uppkopplad värld

Tiden då ledningen kunde delegera kommunikation till en
kommunikationsavdelning som paketerade och förde ut företagets budskap
är sedan länge förbi. I dagens medielandskap måste företag bli
kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera världen utanför, ta
till sig av kundinsikter och driva förändring i en ständigt pågående
dialog med både medarbetare, kunder och omvärld. Karin delar med sig av
konkreta tips och råd för hur man bygger en kommunikativ organisation  –
en förutsättning för framgång i dagens medielandskap.

Karin Zingmark

Karin Zingmark har över 20 års erfarenhet av att driva förändring på temat kommunikation och ledarskap, senast som marknadschef på Microsoft. Idag är hon en efterfrågad föreläsare och strategisk rådgivare på temat, samt aktuell med sin debutbok “Maxa Snacket - så når du framgång genom digital kommunikation".Läs mer

Patrick Delombre
Marketing Director, SKF Group

Mot en värld av tillförlitlig rotation

När ett transportband i en gruva stannar kan det innebära upp emot två miljoner kronor per timme i förlorade intäkter och kostnader.  Ofta är orsaken ett haveri i maskinens hjärta - den roterande axeln. SKF är ett globalt teknikföretag med produkter och tjänster som säkerställer en tillförlitlig drift i exempelvis gruvor, pappersbruk, flygplan eller vindkraftverk. I ett alltmer komplext informationsflöde ökar behovet av lättillgänglig, enkel och relevant information för att SKF:s kunder ska kunna ta rätt beslut. Patrick kommer att berätta om det förändringsarbete SKF är mitt inne i för att säkerställa en värld av tillförlitlig rotation, ett arbete som påverkar både målsättningar, organisation, aktiviteter och bevisning.

Patrick Delombre

Patrick Delombre är marknadsdirektör för SKF och har en lång bakgrund på olika positioner inom företaget, bland annat som produktchef, marknadschef för SKF:s affärer inom livsmedelsindustrin och fabrikschef.

Läs mer

Jacob Hallencreutz
VD, Epsi Group - Svenskt Kvalitets Index

Vi mäter och mäter, men vad gör vi med resultaten?

Jacob Hallencreutz har tillsammans med forskare på Handelshögskolan och
Chalmers studerat hur information från kundmätningar de facto används.
Studien visar tydligt argumenten varför man mäter också påverkar resultaten och långsiktiga effekter. Hög kundnöjdhet och lojalitet och goda finansiella resultat har en tydlig koppling och är bevis för hårt och systematiskt arbete. Självklarheter i teorin, men långt ifrån självklart ute i den så kallade verkligheten. Jacob inspirerar er till att göra mätningar av rätt anledning och se resultaten förbättras.

Jacob Hallencreutz

Jacob Hallencreutz är VD För EPSI Rating Group som mäter kundnöjdhet och
lojalitet i ett tiotal Europeiska länder. I Sverige under det välkända varumärket Svenskt Kvalitetsindex – inom flera branscher betraktat som det viktigaste nationella indexet för
kundnöjdhet. Jacob har en bred bakgrund som chef, konsult och forskare
med erfarenheter från både tjänste- och tillverkningsindustri samt offentlig sektor.

Läs mer

Torbjörn Sjöström
VD, Novus

Så blir siffror kunskap

Många företag och organisationer vill ofta veta vad deras målgrupper tycker i olika frågor. Men att våga gräva djupare och förstå varför de tycker eller gör som de gör är långt intressantare. Först då kan man förstå vad och hur man kan gå tillväga för att påverka en fråga. Torbjörn guidar er igenom svårigheterna och möjligheterna med undersökningar guidar er genom perspektiven VAD, VARFÖR, HUR. Förstår man dessa frågor arbetar man inte längre med siffror och data, utan med kunskap.

Torbjörn Sjöström

Torbjörn Sjöström är VD på företaget Novus, ett Sveriges mest välrenommerade undersökningsföretag. Torbjörn är en av de mest framträdande företrädarna och experterna inom undersökningsbranschen. Han har för sitt arbete bl.a. vunnit utmärkelsen Europas bästa VD inom undersökningsbranschen och Sveriges bästa kommunikationskonsult.

Läs mer

Ann-Sofie Krol
VD, byBrick Insight

Vad törs du veta? Om modet att agera på insikter

Annsi är moderator under dagen och inleder med att resonera lite om varför vi mäter och varför vi kanske inte mäter. Det handlar ju inte om att ha rätt eller fel utan en vilja och önskan att lära sig och kunna göra saker bättre och smartare, vis av erfarenheten. Men när man vet mer måste man också våga agera. Varför är det så svårt?

Ann-Sofie Krol

Ann-Sofie Krol är VD på byBrick Insight och sitter i den internationella styrelsen för AMEC. Hon har lång erfarenhet och särskild kompetens inom strategisk kommunikation, mätning och analys av kommunikation och dess effekter.

Läs mer

I samarbete med

AMEC
@amecOrg

International Association for the Measurement and Evaluation of Communication

Världens största branschorganisation för kommunikationsresearch, omvärldsbevakning och insiktsarbete.

AMEC Measurement Month 2017 är ett globalt program av aktiviteter som syftar till att uppmärksamma vikten av PR- och kommunikationsmätning och utvärdering.

Sveriges Kommunikatörer
@skommunikatorer

Sveriges Kommunikatörer är ett nätverk med över 7 000 kollegor som arbetar med kommunikation. 

Organisationen erbjuder kompetensutveckling, nätverk och omvärldsbevakning som syftar till att vara ett relevant och konkret stöd i kommunikatörens yrkesvardag.